Utvecklingsområden

Utifrån förskolans systematiska kvalitetsarbete och resultat i föräldraenkäten som skickas ut i början på varje år, identifierar förskolan områden som får stå i fokus.

Läsårets utvecklingsområden är:

  • Språk och kommunikation
  • Lek
Uppdaterad: