Skollag och läroplan

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan Lpfö18.