Introduktion i förskolan

Hur gör vi och hur tänker vi?

När du har tackat ja till platsen kommer vi att bjuda in dig till ett möte. Vi kommer då att berätta om verksamheten, vår introduktion och vårt arbetssätt.

Vi arbetar utifrån en föräldraaktiv introduktion vilket innebär att du och ditt barn är tillsammans med oss under några dagar så att du och ditt barn får möjlighet att lära känna oss pedagoger samt vår verksamhet. 

Under introduktionen deltar du tillsammans med ditt barn i förskolans aktiviteter. Vi pedagoger har ansvar för att erbjuda barnen aktiviteter och miljöer som inspirerar till glädje, nyfikenhet och utforskande. Vi vill ge ditt barn möjlighet att möta de andra barnen, förskolans miljöer och material samt oss pedagoger. Därigenom vill vi skapa relationer, trygghet och lärande.

När det är dags att lämna barnet en stund kommer vi tillsammans överens om det. I början stannar du kvar på förskolan eller i dess närhet så att du snabbt kan komma tillbaka om ditt barn behöver dig. Lite längre in i introduktionen kan du lämna förskolan men måste finnas tillgänglig så att vi kan nå dig om du behövs. När det är dags att lämna ditt barn till oss pedagoger på förskolan säger du hejdå till barnet. Hur många dagar introduktionen tar ser olika ut och avgörs i samråd med dig. Det är viktigt att försöka komma varje dag om inte ditt barn blir sjukt.

Uppdaterad: