Partnerförskola

Partnerskolor - en kort presentation

Vårterminen 2017 inleddes ett nytt samarbetsprojekt med syftet att öka samverkan mellan skolor och universitet i Uppsala. Fyra skolor och fem förskolor i Luthagen valdes ut som Partnerskolor: Fyrisskolan, Tiundaskolan, Eriksskolan och Sverkerskolan samt Bergabitens, Brune, Hemmings, Hällby och Tullmästarens förskolor. Inom dessa skolor och förskolor arbetar kommun och universitet tillsammans för att pröva nya former för samverkan på skolans område. Samarbetet inom Partnerskolorna ska ge en bättre utbildning för lärarstudenter, men också skapa förutsättningar för lärare och skolor att utvecklas.

Projektet är planerat att pågå under två år och ska därefter utvärderas. Förhoppningsvis kan de delar av försöken som varit framgångsrika därefter spridas och användas mer allmänt inom lärarutbildning för att komma fler studenter och skolor till godo.

Att vara student inom Partnerprojektet innebär att de även annan tid under det tvååriga projektet har rätt att delta i vår verksamhet.  Studenterna är till exempel välkomna till möten, nätverk, studiedagar etc. och de har möjlighet att komma till oss på Brune för att göra observationsuppgifter och eventuella intervjuer. Brune förskola har fyra studenter som ingår i projektet, Malin Holmgren är kontaktperson.

Uppdaterad: