Om förskola

Brune förskola ligger centralt i Luthagen med närhet till Stabbyskogen, lekparker och museer. Förskolan har en stor och öppen gård där det finns gott om plats för alla barnen att leka. En del av gården är även utformad för att vara en naturgård, som inspirerar till rörelse och naturvetenskap.

Brune har valt att arbeta åldersindelat för att kunna anpassa verksamheten på bästa sätt.

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation där vi tar tillvara på barnens intressen i mindre grupper. Utifrån läroplanen planerar vi verksamheten där allas lika värde ligger till grund för allt vi gör. Vårt värdegrundsarbete går som en röd tråd genom hela verksamheten.

På Brune ges alla barn förutsättningar att utveckla en god självkänsla, tro till sig själv och sin egen förmåga. Vi vill även lägga grunden till ett livslångt lärande där glädje, lek, omsorg och lärande bildar en helhet.