Förskolans studiedagar vt -19

Fyra dagar per år har vi studiedagar för fortbildning och då är förskolan stängd

Vårterminens studiedagar är 25 februari och 14 juni.

Om någon vårdnadshavare har svårighet att själv ordna barntillsyn kontakta biträdande förskolechef senast fyra veckor innan respektive studiedag.

5 februari 2019