Pedagoger på Stjärnan

Förskollärare

Laura Salisbury

Barnskötare

Nipa Tanzina

Resurs

Alina Wall

13 oktober 2017