Pedagoger på Solen

Förskollärare

Malin Holmgren 

Barnskötare

Janet Danyal 

Barnskötare

Julia Ingvarsson

13 oktober 2017