Förskolans studiedagar ht-17

Fyra dagar per år har vi studiedagar för fortbildning och då är förskolan stängd. Höstterminens studiedagar är 11 september och 30 oktober.

Om någon vårdnadshavare har svårighet att själv ordna barntillsyn kontakta biträdande förskolechef senast fyra veckor innan respektive studiedag.

13 oktober 2017