Pedagoger på Stjärnan

Förskollärare

Laura Salisbury

Barnskötare

Nipa Tanzina

Outbildad barnskötare

Alina Wall 

Resurs

Melissa Balikci

13 oktober 2017